تاريخ : دوشنبه یکم دی ۱۳۹۳ | 9:0 | نویسنده : سیدمجتبی موسوی شاد |
در مقابل مشکلات زندگی خم به ابرو نیاور ! کارگردان همیشه سخت ترین نقش ها را به بهترین بازیگر می دهد .تاريخ : یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ | 9:20 | نویسنده : سیدمجتبی موسوی شاد |
تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب انتخاب کن .تاريخ : شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ | 9:2 | نویسنده : سیدمجتبی موسوی شاد |
غیر ممکن است که بتوانید با چشمان باز ، عطسه کنید .

 تاريخ : جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ | 11:14 | نویسنده : سیدمجتبی موسوی شاد |

با دوستــــی کردن با دشمنـــان ما و دشمنــی ورزیــدن با دوستـــان ما . پس در این هنگام حــــق با باطـــل در

هم می آمیزد و دوست از دشمن و نیز مومـــن از منافــــق شناخته نخواهد شد . (مسندالامام الرضا علیه السلام -

جلد 2 صفحه120)تاريخ : پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 11:11 | نویسنده : سیدمجتبی موسوی شاد |
اگر مختارید كه بین حق به جانب بودن و مهربانی یكی را انتخاب كنید ،

مهربانی را انتخاب كنید .

 تاريخ : چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ | 14:57 | نویسنده : سیدمجتبی موسوی شاد |
دیگران را ببخش ! نه فقط برای اینکه آن ها لایق بخشش اند . بلکه به این خاطر که شما لایق آرامش هستید .تاريخ : چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ | 8:51 | نویسنده : سیدمجتبی موسوی شاد |
تایلندی ها با استفاده از پوست تخم تمساح ، دندان مصنوعی ساخته اند .تاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 9:9 | نویسنده : سیدمجتبی موسوی شاد |
یک نوع وزغ وجود دارد که در بدن خود سم کافی برای کشتن ۲۲۰۰ انسان در اختیار دارد .تاريخ : دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 9:57 | نویسنده : سیدمجتبی موسوی شاد |
هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت !

 تاريخ : یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ | 9:9 | نویسنده : سیدمجتبی موسوی شاد |